FORÆLDREINTRA:LÆRERINTRA:ELEVINTRA:RESERVATIONER:KANTINEN:KØBENHAVNS KOMMUNE:SKODA:DR/SKOLE:SAG.KK.DK 
KONTAKT:PRINT:ENGLISH

Velkommen

Værdiregelsæt

Optagelse

Det praktiske

Regler og procedurer

Skolestart

Afsluttende prøve

Kalender

Ferieplan

Skoleportal

Bestyrelsen

Offentlige rapporter

Software

Krybbespil

SAG som praktiksted

Byggeproces

Velkommen til folkeskolen 

Fra 3. klasse tilbyder Københavns kommune alle børn med evner for og lyst til sang optagelse på Sangskolen, som altså ikke er en privatskole, selv om mange tror det.

Her kan de fortsætte den almindelige skolegang og samtidig få en intensiv sanguddannelse. Her møder de en stor og frodig skole, hvor dagligdagen er præget af elevernes arbejde med korsang og musik, men også af alsidighed i et skolefællesskab med mange interesserede børn og forældre.

Eleverne vænner sig hurtigt til omstillingen fra en lokal skole til Sangskolen. En særlig indskolingsordning betyder, at skolen på et tidligt tidspunkt kan gribe fat i problemerne omkring skoleskiftet. De er oftest af praktisk art og enkle at løse.

Mange forældre gør sig tanker om og lægger planer for deres børns skolegang. Det er i den forbindelse godt at vide, at Sankt Annæ tilbyder dem, der har lyst og evner, et ubrudt, samlet skoleforløb helt til og med studentereksamen.

Sangen er det særlige ved Sankt Annæ Gymnasium. Her får eleverne en grundig sanglig og musikalsk uddannelse, som de har glæde af hele livet. Ugeskemaet omfatter langt flere sangtimer end på en almindelig skole. Timerne bruges til en intensiv indskoling til den senere korsang, og børnene lærer at læse noder. Stemmerne trænes, så de udvikles på en sund og klangfuld måde - et arbejde, der kræver talent og stor lydhørhed.


   Velkommen!

   Anette Holst /rektor

 

 Åbne døre

På en smuk efterårsdag bød vi nysgerrige børn og forældre til åbent hus i folkeskolen.

Syng Dansk

I dag åbnede vi dørene for en masse børn og bød på både fællessang, med den altid smukke "DU KOM MED ALT DET DER VAR DIG" og skønne toner fra vores pigekor.

F-dage i overbygningen

Vores nye tiltag, vores Fordybelsesdage (i daglig tale kaldet "F-dage") har nu kørt et par måneder og i de forskellige fag. Her er billeder fra en skøn F-dag i idræt med 9. årgang:
Sankt Annæ Gymnasium | Sjælør Boulevard 135 | 2500 Valby | Tlf. 36 46 62 22 | Fax 3644 2112 | sag@sag.dk
Til forsiden