• Producent for kor og ensembler på Sankt Annæ Gymnasium
  • Producent for Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori
  • Chefdirigent for Sankt Annæ Pigekor, Copenhagen Girls’ Choir.
  • Advokatundersøgelsen om mulige krænkelser på SAG er nu afsluttet
  • Stinus er 16 år og spiller cello i SASO - læs interview
  • Koncert til kyndelmisse med sangskolens tre kor
  • Se sammendrag af gymnasiekorenes julekoncert
  • Se Rytmisk Kor optræde på Strøget
  • Gl. elevfest var en bragende succes
KALENDER
NYHEDER
Københavns Drengekor

Københavns Drengekor består af 60-80 veluddannede drengesangere og 30 professionelle mandskorsangere. Drengene uddannes på Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes sangskole, til at virke på højeste kunstneriske niveau indenfor kormusikken.

Sankt Annæ Pigekor

Sankt Annæ Pigekor har som et af Danmarks bedste pigekor en fremtrædende rolle i dansk korliv og er blandt andet kendt for sine opførelser af nykomponeret, nyklassisk og rytmisk musik. Koret samarbejder ofte med professionelle musikere, andre kor og ensembler.

Gymnasiekorene

I gymnasiet er der mulighed for at synge i enten rytmisk eller klassisk kor. Overbygningen på det klassiske kor er kammerkoret.

Musikalsk Grundkursus

MGK på SAG er et intensivt 4-årigt studieforløb med konservatorieforberedende indhold og niveau kombineret med en gymnasial uddannelse.